سفارش تبلیغ
صبا ویژن
.
چون حدیثى را شنیدید آن را فهم و رعایت کنید ، نه بشنوید و روایت کنید که راویان علم بسیارند و به کاربندان آن اندک در شمار . [نهج البلاغه]
امروز: شنبه 100 شهریور 27Online backup storage and collaboration

پنج گیگ فضای رایگان+ یک گیگ لیچ رایگان

قبلا یه ماژول برای کار با رجیستری گذاشته بودم. اینم همون کار رو میکنه ولی از طریق اسکریپت و دستوراتش هم ساده تره.

متن زیر رو داخل یه ماژول کپی کنید و ازش استفاده کنید و یا اینکه ماژول آماده رو دانلود کنید.

Public Enum RootKeyNames
HKEY_CURRENT_USER
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_CLASSES_ROOT
HKEY_USERS
HKEY_CURRENT_CONFIG End Enum Public Enum RegType
REG_SZ
REG_EXPAND_SZ
REG_DWORD
REG_BINARY End Enum Private Function GetRootKey(Rootkey As RootKeyNames) As String Select Case Rootkey
Case HKEY_CLASSES_ROOT
GetRootKey = "HKCR"
Case HKEY_CURRENT_CONFIG
GetRootKey = "HKEY_CURRENT_CONFIG"
Case HKEY_CURRENT_USER
GetRootKey = "HKCU"
Case HKEY_LOCAL_MACHINE
GetRootKey = "HKLM"
Case HKEY_USERS
GetRootKey = "HKEY_USERS"
End Select
End
Function Private Function TypeOfKey(MyType As RegType) As String Select Case MyType
Case REG_BINARY
TypeOfKey = "REG_BINARY"
Case REG_DWORD
TypeOfKey = "REG_DWORD"
Case REG_EXPAND_SZ
TypeOfKey = "REG_EXPAND_SZ"
Case REG_SZ
TypeOfKey = "REG_SZ"
End Select
End
Function Public Function RegWrite(Root As RootKeyNames, KeyName As String, _
Value As Variant, WriteType As RegType) As Boolean On Error GoTo Trap
Dim RegObj
Set RegObj = Create("W.Shell")
RegObj.RegWrite GetRootKey(Root) & "\" & KeyName, Value, TypeOfKey(WriteType)
Set RegObj = Nothing
RegWrite = True Exit Function Trap:
Set RegObj = Nothing
RegWrite = False
End
Function Public Function RegRead(Root As RootKeyNames, KeyName As String) As Variant " if you want to read a default value of a key _ then you should include a final back slash after the key name On Error Resume Next Dim RegObj
Set RegObj = Create("W.Shell")
RegRead = CVar(RegObj.RegRead(GetRootKey(Root) & "\" & KeyName))
Set RegObj = Nothing End Function Public Function RegDelete(Root As RootKeyNames, KeyName As String) As Boolean On Error GoTo Trap
Dim RegObj
Set RegObj = Create("W.Shell")
RegObj.RegDelete (GetRootKey(Root) & "\" & KeyName)
Set RegObj = Nothing
RegDelete = True Exit Function Trap:
RegDelete = False
End
Function

دانلود دانلود ماژول • کلمات کلیدی : VB6، wscript، registry
 • نوشته شده توسط مهدی در پنج شنبه 90/5/13 و ساعت 6:46 عصر | نظرات دیگران()
  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  Nod32 SN Finder v1.6
  تهیه نسخه بکاپ از دیتابیس نود 32 و بازگردانی
  وارد نمودن حروف فارسی بدون تغییر Keylayout
  VB Anticrack v1.5 Full
  نمایش کامل متن آیتم لیست باکس
  محدود نمودن ماوس
  باز کردن Regedit در مسیر دلخواه
  تغییر استایل کامند به فلات
  تغییرات در رجیستری توسط
  نحوه استفاده از Gif control
  NOD32 SN Finder v1.5
  [عناوین آرشیوشده]

  بالا

  طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ

  بالا