سفارش تبلیغ
صبا ویژن
.
آغاز حکمت، ترک لذّتها و پایان آن، نفرت از چیزهای گذراست . [امام علی علیه السلام]
امروز: شنبه 100 شهریور 27Online backup storage and collaboration

پنج گیگ فضای رایگان+ یک گیگ لیچ رایگان

اللهم عجل لولیک الفرج

 نوشته شده توسط مهدی در جمعه 88/12/28 و ساعت 9:34 عصر | نظرات دیگران()

سورس یه برنامه کامل جهت کار با رجیستری

 

 

( خوشبختانه سایت 4Shared رفع فیلتر شده و تمام لینکهای دانلود قابل دسترسی هستند.)

 

 دانلود

نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه 88/12/16 و ساعت 1:20 عصر | نظرات دیگران()

 از مجموع دو تا برنامه قبلی میشه برنامه ای نوشت که در اون برای InputBox آیکون رسم کرد.

 

 

 

 

 

 دانلود

نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه 88/12/9 و ساعت 10:29 عصر | نظرات دیگران()

 اینم InputBox ی که دارای قابلیت پسورد کاراکتر هست و شما می تونید از اون برای ورود رمز استفاده کنید.

 

 

  

 دانلود

نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه 88/12/9 و ساعت 10:26 عصر | نظرات دیگران()

قرار دادن آیکون 32 بیتی برای برنامه

 همونطور که می دونید وی بی از آیکون 32 بیتی پشتیبانی نمیکنه و اگه شما آیکونی رو برای فرمتون در نظر بگیرید تنها در صورتی اون آیکون رو می پذیره که یکی یا همه سایزهای آیکون غیر 32 بیتی باشند (مثلا آیکون شما دارای سایز 48 در 48 32 بیتی و 32 در 32 - 32 بیتی و 16 در 16 24 بیتی باشه - وی بی آیکون 16 در 16 - 24 بیتی رو روی فرم نشون میده)

 

برای حل این مشکل یه آیکون 16 در 16 - 32 بیتی رو به بخش Custom  ریسورس برنامتون اضافه کنید و از تابع getMeICON در بخش Form Load استفاده کنید تا آیکون 32 بیتی روی فرم رسم بشه.

 

 

 

 دانلود

نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه 88/12/9 و ساعت 10:23 عصر | نظرات دیگران()

تابعی برای تعیین باز بودن پروسس


Const MAX_PATH = 260
Const TH32CS_SNAPPROCESS = 2&

Private Type PROCESSENTRY32
    lSize            As Long
    lUsage           As Long
    lProcessId       As Long
    lDefaultHeapId   As Long
    lModuleId        As Long
    lThreads         As Long
    lParentProcessId As Long
    lPriClassBase    As Long
    lFlags           As Long
    sExeFile         As String * MAX_PATH
End Type

Private Declare Sub CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hPass As Long)

Private Declare Function CreateToolhelpSnapshot Lib "kernel32" _
    Alias "CreateToolhelp32Snapshot" (ByVal lFlags As Long, _
    ByVal lProcessId As Long) As Long
   
Private Declare Function ProcessFirst Lib "kernel32" _
    Alias "Process32First" (ByVal hSnapshot As Long, _
    uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
   
Private Declare Function ProcessNext Lib "kernel32" _
    Alias "Process32Next" (ByVal hSnapshot As Long, _
    uProcess As PROCESSENTRY32) As Long
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, _
    ByVal blnheritHandle As Long, ByVal dwAppProcessId As Long) As Long

Function IsProcessAlive(pId As Long) As Boolean
Dim sExeName   As String
Dim sPid       As String
Dim sParentPid As String
Dim lSnapShot  As Long
Dim r          As Long
Dim uProcess   As PROCESSENTRY32

Dim fProc As Long
IsProcessAlive = False
lSnapShot = CreateToolhelpSnapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0&)
uProcess.lSize = Len(uProcess)
r = ProcessFirst(lSnapShot, uProcess)
 Do While r
    If uProcess.lProcessId = pId Then
     IsProcessAlive = True
     Exit Do
    End If
    r = ProcessNext(lSnapShot, uProcess)
Loop
CloseHandle (lSnapShot)

End Function
 

 

 دانلود

 • کلمات کلیدی : VB6، Is Process Alive
 • نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه 88/12/9 و ساعت 10:15 عصر | نظرات دیگران()

  تابعی برای بستن پروسس بر اساس آی دی پروسس


  Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, _
      ByVal blnheritHandle As Long, ByVal dwAppProcessId As Long) As Long
  Private Declare Function TerminateProcess Lib "kernel32" (ByVal ApphProcess As Long, _
      ByVal uExitCode As Long) As Long

  Public Sub EndProcessPerID(fProc As Long)
   
   Dim mProcID As Long
   mProcID = OpenProcess(1&, -1&, fProc)
   TerminateProcess mProcID, 0&

  End Sub

   

  دانلود

  نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه 88/12/9 و ساعت 10:13 عصر | نظرات دیگران()

  تابعی برای تبدیل hWnd به Pid

  Private Const GW_HWNDNEXT = 2

  Private Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpdwProcessId As Long) As Long
  Private Declare Function GetParent Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As Long, ByVal lpWindowName As Long) As Long
  Private Declare Function GetWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal wCmd As Long) As Long

  Public Function hWndToPid(ByVal My_hwnd As Long) As Long
  Dim test_hwnd As Long
  Dim test_pid As Long
  Dim test_thread_id As Long

      " Get the first window handle.
      test_hwnd = FindWindow(ByVal 0&, ByVal 0&)

      " Loop until we find the target or we run out
      " of windows.
      Do While test_hwnd <> 0
          " See if this window has a parent. If not,
          " it is a top-level window.
          If GetParent(test_hwnd) = 0 Then
              " This is a top-level window. See if
              " it has the target instance handle.
              test_thread_id = GetWindowThreadProcessId(test_hwnd, test_pid)

              If test_hwnd = My_hwnd Then
                  " This is the target.
                  hWndToPid = test_pid
                  Exit Do
              End If
          End If

          " Examine the next window.
          test_hwnd = GetWindow(test_hwnd, GW_HWNDNEXT)
      Loop
  End Function

   

  دانلود

 • کلمات کلیدی : VB6، hWnd to Process ID
 • نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه 88/12/9 و ساعت 10:11 عصر | نظرات دیگران()

  تابعی برای تبدیل Pid به hwnd

  Private Const GW_HWNDNEXT = 2

  Private Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpdwProcessId As Long) As Long
  Private Declare Function GetParent Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As Long, ByVal lpWindowName As Long) As Long
  Private Declare Function GetWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal wCmd As Long) As Long

  " Return the window handle for an instance handle.
  Public Function PidTohWnd(ByVal target_pid As Long) As Long
  Dim test_hwnd As Long
  Dim test_pid As Long
  Dim test_thread_id As Long

      " Get the first window handle.
      test_hwnd = FindWindow(ByVal 0&, ByVal 0&)

      " Loop until we find the target or we run out
      " of windows.
      Do While test_hwnd <> 0
          " See if this window has a parent. If not,
          " it is a top-level window.
          If GetParent(test_hwnd) = 0 Then
              " This is a top-level window. See if
              " it has the target instance handle.
              test_thread_id = GetWindowThreadProcessId(test_hwnd, test_pid)

              If test_pid = target_pid Then
                  " This is the target.
                  PidTohWnd = test_hwnd
                  Exit Do
              End If
          End If

          " Examine the next window.
          test_hwnd = GetWindow(test_hwnd, GW_HWNDNEXT)
      Loop
  End Function

  دانلود • کلمات کلیدی : VB6، ProcessID to hWnd
 • نوشته شده توسط مهدی در یکشنبه 88/12/9 و ساعت 10:8 عصر | نظرات دیگران()

  ابنم یه سورس توپ

  کارش فرستادن پیام برای برنامه در حال اجراست

  اگه شما دوتا برنامه داشته باشین، که از تنظیمات یکسانی توی هردو استفاده کرده باشین، با این روش می تونید با تغییر تنظیمات در هر کدوم از برنامه ها، اون رو به اطلاع برنامه دیگه هم برسونید. به نظر من که عالیه.

   

   

   

  دانلود

  نوشته شده توسط مهدی در سه شنبه 88/11/27 و ساعت 9:16 عصر | نظرات دیگران()
     1   2   3      >
  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  Nod32 SN Finder v1.6
  تهیه نسخه بکاپ از دیتابیس نود 32 و بازگردانی
  وارد نمودن حروف فارسی بدون تغییر Keylayout
  VB Anticrack v1.5 Full
  نمایش کامل متن آیتم لیست باکس
  محدود نمودن ماوس
  باز کردن Regedit در مسیر دلخواه
  تغییر استایل کامند به فلات
  تغییرات در رجیستری توسط
  نحوه استفاده از Gif control
  NOD32 SN Finder v1.5
  [عناوین آرشیوشده]

  بالا

  طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ

  بالا